Balkongtyper

Balkonger

En balkong är en utbyggnad med skyddsräcke på en byggnads vägg belägen på större eller mindre höjd över mark eller golv. Den är vanligen tillgänglig genom en balkongdörr, vilket är ett till dörr förlängt fönster. En balkong är en stomkomplement vilket menas att den kompletterar stommen men överför inga belastningar, hjälper inte till att bära någon del av byggnaden och kan avlägsnas utan att påverka byggnadens stabilitet.

Typer av balkonger

Kungsbalkong

Kungsbalkong kallas en balkong på översta våningen som sträcker sig över flera rum, ofta hela lägenheten. Kronbalkong är en rundad balkong belägen mellan två burspråk, med en dörr i ena eller vardera burspråket. Fransk balkong är oftast endast ett räcke ett stycke ut från byggnadens yttervägg utanför en balkongdörr som öppnas inåt lägenheten.

Fransk balkong

En fransk balkong består av en fönsterdörr med skyddsräcke utanför och är ett enklare alternativ till en balkong. I motsats till en balkong har en fransk balkong ingen balkongplatta och kan därför inte beträdas. Dörren är inåtgående och genom en öppnad dörr får den boende bättre kontakt mellan inne och ute än genom ett fönster. Denna typ av balkong var vanlig i Frankrikes städer (därav namnet) där bygglagstiftningen inte tillät vanliga balkonger i trång stadsbebyggelse. Typen importerades av samma anledning även till Sveriges städer i slutet av 1800-talet. Franska balkonger blev populära igen på 1950- och 1970-talen, bland annat i radhusbebyggelse. 

Altan

En altan (latin, altus "hög") är en byggnad uppburen på pelare eller liknande, oftast öppen och otäckt utsiktsplats försedd med bröstvärn. Vanligast förekommande är ordet för en utbyggnad av huset uppburet på pelare eller stolpar. Skillnaden från en takterrass är att en sådan är inrättad ovanpå huset och alltså inte vilar på pelare eller stolpar.

Veranda

En veranda är en lång balkong som ligger i markplan. Verandan kan vara en mindre utbyggnad till ett hus i form av ett tak på pelare med ett räcke eller hela, fönsterförsedda väggar, ofta utförda i trä. Ordet kommer från det bengaliska ordet barandah. Verandan ger en skyddad entré.

Punsch

Begreppet punschveranda associerar till inglasade verandor som ofta byggdes i Sverige under 1800-talet för att sommartid dricka den då populära avecen punsch. Punschverandorna är oftast smyckade med rik utsirade trädetaljer, så kallad snickarglädje och fönstren är i regel spröjsade, och de återfanns regelmässigt på tidens grosshandlarvillor och skärgårdsvillor i schweizerstil. Förläng sommaren med inglasning ocg få ett extra rum till din bostad. 

1

Kungsbalkong

2

Fransk balkong

3

Altan

4

Veranda

5

Punsch