Försäljning av balkonger och räcken

Försäljningen sker i egen regi både av hårdvara till montagefirmor samt i form av totalentreprenader till bostadsbolag och allmännyttan. I det senare fallet kontrakterar vi specialfirmor för montaget. Begär offert från oss när ni har behov av balkonger, räcken, skärmar, skärmtak och inglasningar.

Balkonger som affärsidé

Systembalkongs affärsidé är att tillverka, sälja, konstruera och montera balkonger med eller utan inglasningar till alal i Sverige som vill berika sitt boende med ett extra utrymme av frihet. Med högsta kvalitet,  flexibilitet med en kundanpassad konstruktion och service så ska vi bli det naturliga valet av balkonger som totalleverantör i Sverige.

Historia

Systembalkong AB är ett helägt dotterbolag till Långshyttans Industrihus AB och idkar sin verksamhet i 5000 kvm stora lokaler i Långshyttan. Bolaget bildades i medio 1993 med 2 anställda. 1994 flyttade bolaget till lokaler i Långshyttan som ägdes av moderbolaget. Bolaget hade sina 3 hundår innan det accepterades på marknaden som seriöst och det lossnade 1997 och därefter fått utnämningar såsom Årets Gasellföretag.

Produktions resurser

Vi har en verkstad som är specialanpassad för tillverkning av balkonger, räcken, skärmtak och sidoskärmar. Vi utför även andra legoarbeten som robotsvetsning, lackning mm. Vi kontrollerar hela processen från råmaterial till slutprodukt i en verkstad om 5000 kvm. 

Kapacitet

Vi har en kapacitet av 100 balkonger med räcken/månad, vår maskinpark och lokaler medger en kraftig ökning av denna kapacitet vid behov. 

Klipplinjen

Klipplinje för 2,0 mm plåtcoils – Stanslinje - Kantpress.

Svetsverkstad

Svetsverkstad med plats för 8 svetsare med moderna autoutsug. Under utvidgning till 12 svetsplatser 2008 installerade vi en svetsrobot.

Aluminiumverkstad

Aluminiumverkstad med 3 kaplinjer samt 6 montagebord, omfattande maskinpark för klippning, kapning, stansning av plåt och stångmaterial.

Lackering

Vi har två lackeringsanläggningar en för pulverlackering upp till fem meter och den andra för våtlackering.

Konstruktion

  • Autocadprogram samt Solide Works 3D med 2 arbetsstationer
  • Dataplaneringsprogram MPS Pro Smart 
Image